fbpx

Rädda en text: 7 tips för att styra upp den

Om en text är riktigt dålig, går det verkligen att rädda en text då? Texten kanske är svårläst, ointressant eller saknar en röd tråd. Deadlinen börjar närma sig och tiden är knapp för att skriva en helt ny text. Men du kan rädda en text! 

Rädda en text genom att vara förebyggande

Arbetar du på en contentbyrå eller om det är flera som skriver texter på ditt arbete, är det bra att ha för vana att alltid korrekturläsa varandras texter. Det är lätt att bli hemmablind på sina egna ord och då är det toppen att ha några fler ögon på den. Dessutom kan du själv också läsa igenom texten på olika dagar, och inte bara direkt efter att du har skrivit den. 

Se till att ni ger varandra feedback under arbetets gång! Det är enklare att rädda en text genom att kontinuerligt förbättra den än att vänta in i det sista och måste styra upp den då! 

Följande är 7 tips för hur du kan rädda en text från olika vinklar!

Rädda en text

1. Gör rubriken tydligare

Framgår budskapet i rubriken? Har den en lagom längd?

En bra rubrik bör sammanfatta texten i en mening, en mening som inte är för lång. Den bör också väcka ett intresse för att läsaren ska vilja läsa själva texten. Om du är osäker på rubriken, ge några fräscha nya förslag till skribenten!

2. Sammanfattar inledningen texten?

Framgår det vad texten handlar om, i den första meningen?

Det viktigaste för läsaren är att denne förstår vad texten handlar om, det borde vara tydligt redan i första meningen. Läs inledningen för dig själv och fundera på om du förstår vad texten handlar om, bara genom den första meningen. Det här bör du göra innan du läser texten, så du egentligen inte vet vad texten handlar om. 

3. Fler underrubriker

Är texten tung att läsa? 

Det är svårt för alla att läsa en hel vägg av text, tänk på att korta ner stycken och lägga till fler underrubriker. Att använda fler underrubriker är också bra för SEO! När stycken är för långa är det lätt att tappa tråden och konsekvenserna kan vara att läsaren inte läser hela texten.

4. Korta och långa meningar

Varvas korta meningar med långa meningar?

Att skapa långa meningar som inte göra det för komplicerat, kan vara svårt. Då är det bättre att rädda en text genom att korta ner meningar. Glöm inte bort att texten bör vara lättläst och enkel att förstå för alla läsare.

5. Förbättra den röda tråden

Håller den röda tråden genom texten? Försvinner tråden någonstans?

Det är lätt att tappa tråden i en lång text! Se till att läsa igenom den flera gånger för att säkerställa att tråden följer med genom hela texten. 

6. Omformulera

Finns det upprepningar i texten? Är vissa meningar onödiga?

Ett enkelt tips för att rädda en text är att omformulera vissa meningar. Det är lätt hänt att en mening upprepas någon annanstans i texten, eller att du har använt facktermer som kan omformuleras. 

7. FInns det en tydlig CTA?

Är det en tydlig call to action? Inga frågetecken på vad läsaren bör göra efter att denne har läst klart texten?

Se till att det är tydligt vad du vill uppmana läsaren att göra, när denne har läst klart texten. Använd inte för många CTA’s eller knappar, ha ett tydligt budskap så det inte finns några frågetecken!

Rädda en text: Sammanfattning

När du har gått igenom dessa 7 steg borde din text vara räddad! Känns det alldeles för hopplöst, och det finns tid, testa ändå att skriva om texten. Arbetar du för mycket på en text, är risken att du bara snurrar in dig ännu mer! Om du inte har tid att rädda en text, kontakta oss på Norrlands Webbyrå så räddar vi din text!

Relaterade inlägg