fbpx

Vår miljöpolicy

Vi klimatkompenserar
med 200 %

Norrlands Webbyrå värnar om klimatet. Därför vill vi ge tillbaka för den påverkan på klimatet som vi utför. Detta gör vi genom att stödja projekt som är certifierad enligt Gold Standard eller UNFCCC. Nuvarande projekt är vindenergi i Indien. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Vi vill ge tillbaka

Klimatkompensera

Norrlands Webbyrå arbetar hårt för att minska på sin klimatpåverkan. 
Vi väljer att kompensera för dubbelt så mycket.

Påverkan
Kompensation

Vår miljöpolicy - för en hållbar framtid

Miljöpolicy
  • Nästan uteslutande väljer vi digitala möten med våra kunder, antingen telefon- eller webbmöten. 

  • Vid fysiska kundmöten inom vår stad väljer vi att gå, cykla eller åka kommunalt.

  • Fysiska kundmöten utanför Sundsvall väljer vi tåg som det primära färdmedlet.

  • Vi väljer miljömärkta produkter till vårt kontor, exempelvis städprodukter, elektronik och andra kontorsvaror.
  • När vi köper in matvaror till vårt kontor väljer vi ekologiska varor i största mån det går.

  • Vi källsorterar och komposterar.

  • Som en digitalbyrå undviker vi pappersutskrifter i den utsträckning det går.