fbpx

Digital marknadsföring.

Idag finns det flera kanaler som ditt företag kan synas i och flera sätt att arbeta med digital marknadsföring. Det gäller att vara aktiv och kontinuerligt arbeta med sina digitala kanaler. På Norrlands Webbyrå arbetar vi mycket med content marketing, vilket innebär att du producerar värdefullt och relevant content till din målgrupp. För att arbeta med content marketing och sociala medier behöver du ha en långsiktigt strategi, tidsplan samt utvärdera resultatet. På så vis är det enklare att förbättra och utveckla sin digitala strategi.

Vad är digital marknadsföring?

Digital marknadsföring är en strategi som består av flera olika delar som exempelvis content marketing (innehållsmarknadsföring), sökmotoroptimering (SEO), sökmotormarknadsföring (SEM) och sociala medier bland annat. Genom att arbeta med de här typerna av marknadsföring kan ditt företag bygga ett varumärke, skapa fler affärer och öka verksamhetens synlighet digitalt. 

För att digital marknadsföring ska bli lyckad krävs det testning, optimering och utvärdering. Olika strategier passar bättre och sämre beroende på vilket företag du har. Självklart beror det också på vilket sätt som du arbetar med din marknadsföring.

Att arbeta med digital marknadsföring kräver att ditt företag testar olika strategier och sedan utvärderar resultatet. Vi på Norrlands Webbyrå hjälper till att ta fram en strategi som passar dig och ditt företag bäst. Dessutom hjälper vi till att sammanställa vilka mål du har med din marknadsföring.

Digital marknadsföring: Mätning

Mätning av digital marknadsföring är väldigt lätt och med hjälp av olika verktyg går det att få fram data på det mesta. Därför är det relativt enkelt att utvärdera vilken strategi som passar just ditt företag bäst. 

Det viktigaste är att du börjar med att sätta mål för din marknadsföring. Om det inte finns några mål är det svårt att mäta mot något och svårt att utvärdera om strategin var framgångsrik. Mål för digital marknadsföring kan exempelvis vara antal besök till din webbplats, antal köp i din webbshop eller genomsnittlig position i sökresultaten. 

Ett verktyg som vi främst använder är Google Analytics. I det verktyget kan vi se allt från antalet unika besök på webbplatsen till vilka kanaler som besökare kommer från. Google Analytics har enormt mycket data och det kan vara svårt att veta vilken data som är intressant men fråga oss gärna så hjälper vi dig!

Digital marknadsföring
som vi kan hjälpa till med

Som en grundpelare inom digital marknadsföring rekommenderar vi alltid att arbeta med sökmotoroptimering. Vi tycker att den här typen av marknadsföring digitalt är mest effektiv på lång sikt. Som komplement kan du också arbeta med både e-postmarknadsföring och sociala medier.

När vi börjar vårt samarbete kommer vi att ha ett digitalt uppstartsmöte för att gå igenom dina mål. På så vis har vi en målsättning med din marknadsföring och vet hur vi ska arbeta samt mäta den för att se hur vi kan förbättra och utveckla strategin. 

Digital marknadsföring
Digital webbyrå - Norrlands Webbyrå

Vi är en webbyrå som vill att du ska känna dig delaktig i processen och erbjuder därför kontinuerliga digitala möten för avstämningar under arbetets gång. Detta för att du ska vara uppdaterad och känna till hur strategin för din marknadsföring går till.

Digital marknadsföring tar tid och det gäller att vara uthållig samt ha tålamod. Det krävs att olika metoder testas under längre perioder för att kunna se vilken kanal eller strategi är bäst för ditt företag. Kanske din verksamhet drar in flest affärer via sociala medier? Eller organisk söktrafik? 

Digital marknadsföring: Olika typer

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering (SEO) hjälper till att öka din synlighet i sökresultaten. Ett stort antal av dina framtida kunder söker på Google eller andra sökmotorer. 

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring (SEM) ökar din synlighet genom betald annonsering via Google och andra sökmotorer. Exempelvis Google Ads och Google Shopping.

E-postmarknadsföring

Genom nyhetsbrev kan du nå den målgrupp som redan är intresserad av ditt företag. Nyckeln är planering, testning och uppföljning.

Sociala medier

Sociala medier är jättebra att arbeta med för att öka sin synlighet på webben. Vi hjälper till med content och strategi för dina sociala medier!

Digital marknadsföring:
Vill du veta mer?

Att arbeta med digital marknadsföring kan vara ganska brett, det kan vara svårt att veta vart man bör börja. Vi hjälper dig att hitta den strategin som passar dig och ditt företag bäst. Dessutom kan vi även hjälpa till med webbdesign, content och sökmotoroptimering för att öka din synlighet i olika kanaler ännu mer.

Fråga oss gärna om en kostnadsfri offert för att arbeta med din digitala marknadsföring!