fbpx

Integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats och/eller att du lämnar dina uppgifter till oss, samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Allmänt

Den här integritetspolicy beskriver hur Norrlands Webbyrå behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen norrlandswebbyra.se samt våra produkter och tjänster.

Integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen norrlandswebbyra.se samt våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Norrlands Webbyrå  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster, godkänner du och samtycker till att Norrlands Webbyrå behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Norrlands Webbyrå. I sådant fall kommer Norrlands Webbyrå inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Norrlands Webbyrå behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Norrlands Webbyrå som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Norrlands Webbyrå kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Norrlands Webbyrå ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Norrlands Webbyrå samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på norrlandswebbyra.se och vid e-post, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Norrlands Webbyrå samlar dessutom icke-personlig information vid besök på norrlandswebbyraa.se. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, e-postadresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Norrlands Webbyrå bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Norrlands webbyrå’s produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av norrlandswebbyra.se

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Norrlands Webbyrå sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Norrlands Webbyrå kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Norrlands Webbyrå’s rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Delning av personuppgifter till tredje part

Norrlands Webbyrå kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Norrlands Webbyrå kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Norrlands Webbyrå’s räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.

Norrlands Webbyrå för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. Norrlands Webbyrå överför dessutom personuppgifter till leverantör inom EU/EES och Mailchimp i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen norrlandswebbyra.se lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics. Norrlands Webbyrå för slutligen över personuppgifter till leverantör inom EU/EES som tillhandahåller tjänst för digital signering av avtal och offerter.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Norrlands Webbyrå’s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Norrlands Webbyrå vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Norrlands Webbyrå säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Norrlands Webbyrå har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

De anställda hos Norrlands Webbyrå är skyldiga att följa Norrlands Webbyrå’s regler för informations- och IT-säkerhet samt denna integritetspolicy.

Cookies

Norrlands Webbyrå använder sig av så kallade cookies på norrlandswebbyra.se. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på norrlandswebbyra.se för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av norrlandswebbyra.se som avsett.

Norrlands Webbyrå som personuppgiftsbiträde

Det kan uppstå tillfällen där Norrlands Webbyrå inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Norrlands Webbyrå personuppgifter enligt de instruktioner Norrlands Webbyrå fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Norrlands Webbyrå kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Norrlands Webbyrå få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicy

Norrlands Webbyrå förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Norrlands Webbyrå ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till danielle@norrlandswebbyra.se eller Norrlands Webbyrå, Åkersviksgatan 7A, 852 33 Sundsvall.

Uppdaterades: 2023-03-17