fbpx

Instagram SEO: 6 tips för att synas mer

Instagram SEO är bra att känna till eftersom Instagram är en av de största plattformarna för sociala medier. Under år 2021 hade Instagram över en miljard månatliga användare. Många användare på Instagram letar även efter intressanta profiler att följa. Det är även många som söker efter intressanta produkter, varor och tjänster på Instagram.

Därför finns det stor potential att öka konverteringen genom att börja ta fram strategier för Instagram SEO. Det är värt att tänka på att Instagram framför allt ställer krav på riktigt bra bilder och rörligt media, det gör att första steget är att producera tilltalande material för sin målgrupp.

Här får du 6 tips på hur du kan synas mer, få fler följare och lära dig mer om Instagrams funktioner. 

1. Instagram SEO – rankingfaktorer som du bör känna till

Instagram SEO har några grundläggande knep som är bra att utgå från. Det går att använda sökord eller hashtags för att hitta användare som matchar intresse. Det gör att du vill ranka högt bland sökningar precis som på sökmotorer.

Sökorden är därför viktiga att känna till eftersom de kan användas när någon söker efter intressanta profiler. Det inkluderar platser, hashtags att följa, bildtexter och bios. Det går att använda Google Analytics för att få fram sökord. Det finns även verktyg för sociala medier som Hootsuite som du kan använda för att få fram sökord och målgrupper.

Instagram tar även hänsyn till tidigare aktivitet. Det innebär att den rankar användare och hashtags som en profil har interagerat med tidigare högre än andra. Instagram rankar även populära inlägg och profiler högre, rankning utgår från antal besökare som gillat, delat och börjat följa en användare. 

Företag behöver även undersöka när målgruppen är aktiv på Instagram för att innehållet ska publiceras vid rätt tidpunkt för målgruppen. 

Instagram SEO

2. Optimera din Instagram profil för bättre Instagram SEO

Profilen på Instagram är viktig för Instagram SEO. Det är här du har möjlighet att ange relevanta sökord och termer. Några viktiga punkter för Instagram SEO och din Instagram profil är:

 • Är ditt varumärke välkänt och etablerat bör profilnamnet var detsamma. Det gör det lättare för andra att hitta kontot.
 • Det finns utrymme för fler sökord, lägg till relevanta sökord knutna till innehåll och inriktningen på verksamheten. Exempelvis som frisör finns det utrymme att ange sökord som är relevanta för tjänsterna som erbjuds.
 • Har du företagskonto på Instagram kan du även lägga till plats vilket kan vara viktigt beroende på verksamhet.
 • Tänk på att det ska vara tydligt vad besökaren kan förvänta sig av ditt innehåll på Instagram och att det är relevant i förhållande till företag. Även om många söker på exempelvis resor är det inte relevant om företaget erbjuder något helt annat.

3. Använd hashtags på rätt sätt för bättre Instagram SEO

Det är bra att begränsa antalet hashtags till max fem per inlägg. Instagram SEO belönar inte den som spammar med hashtags som inte är relevanta för inlägget. Tvärtom kan det få negativ effekt på ranking. Några andra råd är att:

 • Välj specifika hashtags som är kopplade till innehåll och relevant för verksamheten. Det kan även vara kampanjspecifika hashtags.
 • Använd exempelvis Instagram Insights för att undersöka vilka hashtags som tidigare lockat trafik. För att använda Insights behöver du ha ett företagskonto.
 • Använd inte för generella hashtags eller väldigt populära hashtags. Exempelvis #kärlek eller #vackert. Inkludera däremot, om det är relevant för företaget geografiska taggar som exempelvis #Sundsvall.
 • För att få inspiration kan du även undersöka vilka hashtags som är trendiga hos influencers inom nischen och konkurrenter.

4. Instagram SEO och sökord; det här bör du tänka på

Hashtags är kanske den viktigaste faktorn för Instagram SEO men nyckelord, eller sökord börjar bli allt viktigare. Det är framför allt i själva inläggstexten eller bildtexten som sökorden har relevans för Instagram SEO.

Tidigare var det bara hashtags, platser och konton som var aktuella för sökresultaten. Nu går det även att söka mer snarlikt webbsökningar på Instagram. Det innebär att det går att använda sig av nyckelord och företagsnamn i inläggstexten. För att hitta relevanta sökord går det många gånger att använda Google Analytics för att se vilka sökord som driver trafik till företagets webbplats.

5. Därför är alt-text viktig för Instagram SEO

Precis som på webbplatser är alt-texten viktig för Instagram SEO. Det är alternativ text som kort beskriver vad en bild föreställer. Alt-texten fyller även en viktig funktion för personer som har en synnedsättning som kan med hjälp av texten få information om vad bilden eller materialet föreställer.

För Instagram SEO har alt-texten också en viktig funktion, det är att kategorisera och förstå vad ditt inlägg handlar om. Instagram skapar egna förslag om du inte anger något. Dessa är sällan lika träffsäkra och korrekta som om du lägger tid på att skapa egna alt-texter. Den bästa alt-texten beskriver kort vad som finns på bilden och i vilket sammanhang. 

6. Instagram SEO tar hänsyn till kontots kvalitet

Precis som Google värdera kvalitet inlägg och innehåll på webbplatser tar Instagram SEO hänsyn till kontots kvalitet. Därför är det viktigt att skapa bra bilder och material till Instagram. Instagram baserar sökresultat utefter Instagram Recommendations Guidelines. Därför är det bra att läsa igenom och bekanta sig med guidelines för bättre resultat.

Några samlade tips för att förbättra kvalitén och samtidigt förhålla sig till guidelines är:

 • Undvik material som kan upplevas stötande eller som är olämpligt för yngre. Instagram har officiellt en åldersgräns på 13 år.
 • Click-baits eller försök till sensationella påstående kan leda till att rankas lägre.
 • Använd inga falska påstående om tjänster eller produkter, framför allt om det rör sig om hälsa.
 • Skapa eget och unikt innehåll av hög kvalitet. Att plagiera eller skapa snarlikt material påverkar Instagram SEO.
 • Det är även bra att inte köpa länkar eller konton.

Sammanfattning om Instagram SEO

Instagram har ungefär en miljard månatliga följare därför är det bra att känna till Instagram SEO. Det gör att företaget kan synas mer och rankas högre. Företag behöver skapa en intressant profil och bra material som lockar besökare. Det är bra att känna till att Instagram lägger vikt vid hashtags, sökord och hur populära inlägg och konton är.

För att få fram sökord och hashtags går det att använda exempelvis Google Analytics men även studera konkurrenters och influencers konton. I själva inläggstexten går det att använda sökord för att rankas högre.

Alt-texten är också viktig för Instagram SEO. Det är den korta text som beskriver vad materialet handlar om eller vad en bild föreställer. Instagram SEO tar även hänsyn till kvalitet därför är det viktigt att förhålla sig till de riktlinjer som finns i Guidelines.

Relaterade inlägg

Facebook pixel
Sociala medier

Vad är en Facebook-pixel?

Har du hört talas om en Facebook-pixel? Här kan du läsa allt om pixeln – vad det är, hur den fungerar och hur du installerar den.