fbpx

Konverteringsoptimering (CRO): Den ultimata guiden

Konverteringsoptimering eller CRO är en typ av optimering som kan öka företagets konverteringar, antingen på webben eller i en app.
konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering eller CRO är en strategisk process som syftar till att öka antalet besökare på din webbplats eller landningssida som utför önskade åtgärder. Genom att analysera, optimera och utvärdera din webbplats kan du öka konverteringsgraden och förbättra din affärsprestation online. I denna omfattande guide kommer vi att utforska vad konverteringsoptimering är, hur det fungerar och hur du kan komma igång med det.

Artikel uppdaterad 2023-12-06

Vad är konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering är en metod som använder data och analys för att systematiskt förbättra din webbplats eller applikation för att uppmuntra besökarna att utföra önskade åtgärder. Oavsett om du vill att besökarna ska genomföra ett köp, begära en offert eller anmäla sig till en nyhetsbrev, fokuserar konverteringsoptimering på att maximera konverteringsgraden genom att eliminera hinder och skapa en användarupplevelse som främjar handling.

Många webbplatser och landningssidor lider av en låg konverteringsgrad på grund av bristande fokus och tydlighet. De försöker sälja allt till alla, istället för att rikta in sig på specifika konverteringsmål. Genom att våga skala bort och fokusera på det viktigaste kan du öka chansen att besökarna faktiskt utför önskade åtgärder.

Hur fungerar konverteringsoptimering?

För att lyckas med konverteringsoptimering (CRO) är det viktigt att förstå både dina affärsmål och användarnas mål. Först när användarna når sina mål kan du nå dina. Istället för att börja med att designa en sida och fylla den med innehåll, bör du istället fundera på vad sidan ska göra för att underlätta att du når dina affärsmål.

En bra startpunkt för konverteringsoptimering är att genomföra en konverteringsutvärdering. Genom att analysera data från dina besökare kan du identifiera var de kommer in på din webbplats och var de lämnar den. Genom att bryta ner webbplatsens process i en konverteringstratt kan du analysera besökarnas beteende och hitta möjligheter att förbättra konverteringsgraden.

För att genomföra konverteringsoptimering krävs olika verktyg och kompetenser som webbanalys, A/B-testning, UX-design och användartester. Det finns även olika metoder och ramverk för att strukturera arbetet, som exempelvis “Optimization Wheel” som används av Conversionista.

konverteringsoptimering CRO

När ska man jobba med konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering (CRO) är en pågående process och det finns alltid möjlighet att optimera din webbplats och förbättra din konverteringsgrad. Det är viktigt att utgå från din egen data och sätta upp en baseline för att kunna mäta förbättringar över tid. Ofta finns det stor potential att jobba med konverteringsoptimering när företag har lagt ner mycket resurser på att köpa trafik men inte lika mycket på att ta tillvara på den.

Det är viktigt att komma ihåg att konverteringsoptimering inte handlar om att öka antalet besökare, utan att maximera värdet av de besökare du redan har. Genom att jobba med konverteringsoptimering kan du öka din avkastning på marknadsföringsinvesteringar och få fler av dina befintliga besökare att bli kunder.

Hur börjar man med konverteringsoptimering?

För att komma igång med konverteringsoptimering är det viktigt att ha tydliga affärsmål och förstå vad du vill uppnå med din webbplats. Genom att formulera och förstå dina och användarnas mål kan du sedan utvärdera hur väl du når dessa mål idag.

En bra metod för att komma igång är att genomföra en konverteringsutvärdering. Genom att analysera data från dina besökare kan du få insikter om varför de inte konverterar och hitta möjliga förbättringar. Det finns olika verktyg och metoder för att utföra en konverteringsutvärdering, som webbanalys, heatmaps, clickmaps och användarinspelningar.

Baserat på resultaten från konverteringsutvärderingen kan du sedan prioritera och genomföra förbättringsåtgärder. Det kan innebära att göra A/B-tester, där du jämför olika versioner av en sida för att se vilken som ger bäst resultat. Genom att kontinuerligt testa och optimera kan du gradvis förbättra din konverteringsgrad och uppnå dina affärsmål.

Verktyg för konverteringsoptimering

För att lyckas med konverteringsoptimering (CRO) behöver du använda olika verktyg och kompetenser. Här är några av de vanligaste verktygen som används inom konverteringsoptimering:

 • Webbanalys: Genom att använda verktyg som Google Analytics kan du samla in och analysera data om dina besökare. Detta ger dig insikter om hur besökarna beter sig på din webbplats och var det finns möjligheter att förbättra konverteringsgraden.

   

 • A/B-testning: Genom att testa olika versioner av en sida mot varandra kan du se vilken som ger bäst resultat. Detta kan göras genom att ändra design, innehåll eller funktionalitet på en sida och jämföra resultatet.

   

 • UX-design: Genom att använda principer och metoder inom användarupplevelse (UX) design kan du skapa en webbplats som är användarvänlig och konverteringsvänlig. Det handlar om att förstå användarnas behov och skapa en smidig och intuitiv navigering.

   

 • Användartester: Genom att låta riktiga användare testa din webbplats kan du få värdefull feedback och insikter om användarupplevelsen. Det kan vara både kvalitativa och kvantitativa tester för att få en helhetsbild av användarnas upplevelse.

Conversionista är ett företag som specialiserar sig på konverteringsoptimering och har en framgångsrik metod som kallas “Optimization Wheel”. Med deras hjälp kan du få en skräddarsydd konverteringsoptimeringsstrategi och genomföra effektiva förbättringsåtgärder för att öka din konverteringsgrad.

Fördelar och nackdelar med konverteringsoptimering

Fördelar

Att satsa på konverteringsoptimering (CRO) kan ge flera fördelar för ditt företag. Här är några av fördelarna:

 • Ökad ROI: Genom att förbättra konverteringsgraden kan du få en högre avkastning på dina marknadsföringsinvesteringar. Istället för att bara öka antalet besökare kan du få mer värde av de besökare du redan har.

   

 • Bättre användarupplevelse: Genom att optimera din webbplats för konvertering kan du skapa en bättre användarupplevelse. Detta kan leda till nöjdare besökare som är mer benägna att utföra önskade åtgärder.

   

 • Kostnadseffektivitet: Att förbättra konverteringsgraden är oftast mer kostnadseffektivt än att driva in fler besökare till din webbplats. Genom att jobba med konvertering kan du få fler av dina befintliga besökare att bli kunder.

   

 • Fokus på resultat: Genom att använda en datadriven metod kan du fokusera på konkreta resultat och mäta effekten av dina förbättringsåtgärder. Detta ger dig möjlighet att kontinuerligt optimera och förbättra din webbplats.

Nackdelar

Det finns dock även vissa nackdelar med konverteringsoptimering. Här är några av dem:

 • Tidskrävande: Konverteringsoptimering är en pågående process som kräver tid och resurser. Det kan ta tid att samla in och analysera data, genomföra tester och implementera förbättringsåtgärder.

 • Komplexitet: Konverteringsoptimering involverar olika verktyg och kompetenser, som webbanalys, A/B-testning och UX-design. Det kan vara komplicerat att sätta upp och genomföra en konverteringsoptimeringsstrategi om du inte har tillräcklig kunskap eller erfarenhet.

   

 • Risk för felaktiga slutsatser: Det är viktigt att använda korrekt data och analysera den på rätt sätt för att undvika felaktiga slutsatser. Om du inte har tillräcklig kunskap eller erfarenhet kan det vara lätt att dra felaktiga slutsatser och genomföra felaktiga förbättringsåtgärder.

Hur kommer man igång med konverteringsoptimering?

För att komma igång med konverteringsoptimering (CRO) är det viktigt att följa en strukturerad process. Här är några steg för att komma igång:

1. Sätt tydliga affärsmål:

Definiera vad du vill uppnå med din webbplats och vilka åtgärder du vill att besökarna ska utföra. Det kan vara att öka försäljningen, generera fler leads eller öka antalet nyhetsbrevsprenumeranter.

2. Genomför en konverteringsutvärdering

Analysera data från dina besökare för att identifiera varför de inte konverterar och hitta möjliga förbättringsområden. Använd verktyg som webbanalys, heatmaps och användarinspelningar för att få insikter om besökarnas beteende.

3. Formulera hypoteser

Utifrån resultaten från konverteringsutvärderingen kan du formulera hypoteser om vad som kan förbättras på din webbplats. Tänk på vad som kan motivera besökarna att utföra önskade åtgärder och skapa en bättre användarupplevelse.

4. Genomför A/B-tester

Testa olika versioner av din webbplats för att se vilken som ger bäst resultat. Ändra exempelvis design, innehåll eller funktionalitet och jämför resultaten. Implementera de lyckade testerna för att gradvis förbättra din konverteringsgrad.

5. Mät och utvärdera

Fortsätt att analysera data och mäta effekten av dina förbättringsåtgärder. Anpassa din strategi baserat på resultaten och fortsätt att optimera din webbplats för att maximera konverteringsgraden.

Genom att följa denna process kan du gradvis förbättra din konverteringsgrad och uppnå dina affärsmål. Kom ihåg att konverteringsoptimering (CRO) är en pågående process och att det kräver kontinuerlig uppföljning och justering för att maximera resultaten.

Sammanfattning

Konverteringsoptimering (CRO) är en viktig strategi för att maximera avkastningen på din webbplats och öka antalet besökare som utför önskade åtgärder. Genom att använda data och analyser kan du eliminera hinder och skapa en användarupplevelse som främjar handling.

Tänk på att konverteringsoptimering är en pågående process och att det kräver tid, resurser och kunskap. Genom att följa en strukturerad metod och använda rätt verktyg kan du gradvis förbättra din konverteringsgrad och uppnå dina affärsmål.

Ta steget och börja med konverteringsoptimering idag. Genom att investera i att förbättra konverteringsgraden kan du öka din avkastning på marknadsföringsinvesteringar och få fler av dina befintliga besökare att bli kunder.

Danielle Storm

Jag är ägare av Norrlands Webbyrå och har arbetat flera år inom webbdesign och digital marknadsföring. Fritiden spenderar jag mestadels med min man Erik och våra två katter, Optimus och Jj. Det finns också ett extra stort intresse för att resa, gaming, att läsa och fotografering.

Är du redo att synas på webben?

Fyll i formuläret för att få en offert! Vi skräddarsyr pris och offert för just ditt företag. Alla verksamheter är olika och har därför också olika behov för att få ännu mer synlighet!

Offertförfrågan

Relaterade inlägg

native marketing
Digital marknadsföring

Vad är native marketing?

Native marketing är en marknadsföringsmetod som handlar om att diskret marknadsföra produkter och tjänster i artiklar. Läs mer här!