fbpx

Google Data Studio/Looker Studio: En introduktion

Google Data Studio är ett gratisverktyg och en plattform för datavisualisering. Framför allt hjälper Google Data Studio företag att skapa informativa rapporter och diagram från olika datakällor. Det är även enkelt att arbeta och dela information över olika team.

Här kan du läsa om:

  • Vem har nytta av verktyget?
  • Vilka fördelar finns det?
  • Hur kan olika tema arbeta tillsammans med verktyget?

Vem har nytta av Google Data Studio?

Google Data studio är ett verktyg som gör det lätt att visualisera och följa hur företag eller verksamheten presterar online. Olika avdelningar kan dra olika fördelar av verktyget. 

  • Ägare och ledning kan följa bland annat hur verksamheten förhåller sig till budgeten. 
  • Marknadsföringsansvarig kan enkelt följa upp olika marknadsföringsinsatser. Det inkluderar hur annonseringen förhåller sig mot budget utifrån enskilda kampanjer. 
  • Det går att följa organiskt sök och hur det går med insatser på sociala medier. 
  • IT-ansvarig kan följa upp tekniska aspekter lättare, exempelvis prestanda eller Core Web Vitals.

Fördelen är att det inte krävs gedigna tekniska kunskaper. Funktioner som dra-och släpp och möjlighet att välja olika visuella presentationer underlättar för olika funktioner i företaget. Det går lätt att skapa olika diagram och kartor. Det går även att samarbeta med varandra i realtid vilket underlättar när man arbetar i grupper.

google data studio

Vilka fördelar har Google Data Studio?

Google Data Studio har fördelen att den fungerar tillsammans med mängder av datakällor. Det inkluderar de allra flesta av Googles verktyg och funktioner som Google Analytics, Google Sheets och Google BigQuery. För användaren innebär det att det blir betydligt enklare att samla in och sammanställa data från många olika källor samtidigt. Kortfattat är fördelarna:

  • Det går att automatisera arbetet, bland annat rapporter och skicka ut dem automatiskt med e-post.
  • Möjlighet att anpassa formarmatet för att passa verksamhetens riktlinjer och brand.
  • Det går att visualisera data utefter olika preferenser som diagram eller tabeller.

Eftersom det går att koppla ihop och sammanfoga mängder med data i en rapport går det att få en bättre och mer heltäckande bild över marknadsföringen. Det blir även lättare att plocka ut den fakta och det underlag som behövs för olika avdelningar eller till vissa specifika funktioner i företaget. 

Hur kan olika team arbeta tillsammans med Google Data Studio?

Google Data Studio har en inbyggd flexibilitet och det är möjligt att bland annat skapa personliga dashboard. Det går också att dela med andra och anpassa efter behov. Den stora fördelen är att det går att samarbeta med andra i realtid. 

Det bidrar till att det blir mer effektivt att diskutera resultat och ta fram strategier tvärs över olika kompetensområden. Det går även att publicera rapporter på webben, eller intranätet vilket gör att fler kan ta del av resultat.

Sammanfattning om Google Data Studio

Google Data Studio är ett kraftfullt verktyg för att samla in och sammanställa mängder med data från olika källor. Verktyget är gratis och det går att skapa såväl hela rapporter som enskilda diagram. Gränssnittet är enkelt att använda med hjälp av drag och släpp. Det går även att samarbeta i olika team i realtid och dela information på ett smidigt sätt.

Verktyget kan kopplas ihop med mängder med källor, bland annat Google Analytics och hämta information från källor som sociala medier. Det gör att det går enklare att följa upp olika marknadsföringsinsatser och se resultaten av enskilda kampanjer.

Relaterade inlägg