fbpx

Så definierar du företagets tone of voice

Företagets tone of voice eller tonalitet kan liknas med verksamhetens personlighet. Men vad betyder det, och hur definierar du den?
tone of voice

Företagets tone of voice eller tonalitet kan liknas vid företagets personlighet. Det lägger grunden till hur företaget uppfattas när det kommunicerar och bygger varumärkets identitet. I sin tur avgör det hur företaget uppfattas av kunder och besökare. Vill du skapa bättre relationer och ett tydligare varumärke? Då kan du fortsätta läsa, för här tar vi upp:

 • Vad är tone of voice?
 • Varför är det viktigt att definiera företagets tone of voice?
 • Hur definierar du företagets tone of voice? 

Avslutningsvis får du en sammanfattning och förhoppningsvis idéer och tankar kring hur du kan arbeta med företagets tonalitet.

Vad är tone of voice?

Tone of voice är företagets röst och skapar en personlighet som i sin tur bygger relationer med mottagaren. Kombinationen av text, bilder och färger skapar en identitet som kunder kan förhålla sig till. Det går vanligen att dela in tonalitet i tre grupper.

 1. Formell eller lättsam. Det är lätt att tro att formell och professionell tonalitet ger auktoritet. För formell kan upplevas tråkigt och torrt, rent av lite högdraget av vissa målgrupper. För lättsam och enkelt kan upplevas mindre branschkunnig av vissa andra målgrupper. 
 2. Respektfullt eller gäckande. Att vara artig och respektfull i text skapar förtroende. Samtidigt går det att vara gäckande och humoristisk utan att vara stötande, som att exempelvis utmana en konkurrent. Att vara lite gäckande kan locka fler att följa företaget.
 3. Entusiastisk eller saklig. Skillnaden kan vara att en viss målgrupp kan uppleva entusiasmen för säljande. En annan målgrupp kan tycka sakligheten är för torr.

De allra flesta har nog en relation till ICA:s reklam som blandar vass humor med erbjudanden. ICA tar även ställning i vissa frågor och vågar bland humor med allvar. Att hitta en balans som är i linje med företagets värderingar och visioner har potential att engagera precis den målgrupp du vill nå.

Varför är det viktigt att definiera företagets tone of voice?

Framför allt är företagets tone of voice viktigt för att det:

 • Bygger relationer. Tonalitet som matchar målgruppen innebär att mottagaren bli emotionellt engagerad i varumärket. Hittar du rätt tonalitet ökar chansen att fler väljer er när de behöver en vara eller produkt.
 • Skapar förtroende för varumärket. För kunder är det viktigt att företaget delar deras värdegrund och visioner. Genom företagets tonalitet går att bygga förtroende eftersom det visar vilka värden som är viktiga och vad företaget står för. 
 • Mottagaren kommer ihåg företaget. Tonaliteten kan avgöra om målgruppen kommer ihåg företag när de behöver hjälp med ett problem. Det är inte bara text som är viktig utan färgsättning, bilder och videos. Det går att öka företagets omsättning och konverteringar med hjälp av att utforma en tone of voice. 
tone of voice

Hur definierar du företagets tone of voice?

Att definiera företagets tone of voice är att lära känna både sitt företag, sin målgrupp och sina konkurrenter. Tre frågor att börja med att besvara är:

 1. Vilka är målgruppen? 
 2. Vilket språk tilltalar den målgruppen du vill nå? 
 3. Vilka värden står företaget för och vilken personlighet vill du utstråla? 

Det kan vara nödvändigt att arbeta med fokusgrupper, enkäter eller på annat sätt ringa in målgruppen mer precist. Därefter går det att analysera vilken ton of voice som lämpar sig och som tilltalar. Företagets värdegrund finns ofta outtalat och behöver sättas på pränt för att kunna förmedlas. 

Brukar du donera eller rikta gåvor till en viss typ av ideella organisationer? Har du arbetat med miljötänk sedan start? Det gäller hur företaget förhåller sig till anställda, satsar du på kompetensutveckling? Har du roligt tillsammans och hur är stämningen? Låt det synas för att tonaliteten ska framträda tydligare.

Det är vanligt att skapa en persona för att öka förståelsen för din målgrupp. På samma sätt går det att skapa en unik personlighet för företaget. Tänk på att skriva ett dokument som sammanställer företagets tone of voice. Det ska användas i all kommunikation utåt men även internt för att skapa en röd tråd. När tonaliteten är definierad och väl genomarbetat kommer besökare direkt märka om du frångår den.

Tone of voice - sammanfattning

Företagets tone of voice är den tonalitet och det budskap som företaget förmedlar. Tonaliteten kan exempelvis vara strängt formell eller lättsam med humör. Det är även den värdegrund och principer som företaget vill ställa sig bakom och förtydliga. 

Att identifiera företagets tonalitet är viktigt för att få bättre relationer med kundbasen och målgruppen. Det bästa är att analysera sin målgrupp för att förstå vad som tilltalar och vad som skarpt ogillas. Efter det går det att skapa företagets personlighet. Tonaliteten ska sedan löpa som en röd tråd intern och extern.

Relaterade inlägg

content marketing statistik
Digital marknadsföring

Content marketing statistik 2022

Intresserad av content marketing statistik 2022? Vi har samlat statistik för att sammanställa content marketing statistik 2022!